Samen voor Talent

Een sterk buurtnetwerk vormt de basis voor een zorgzame samenleving waarbij mensen meer en langer participeren. Deze overtuiging vormde de basis voor het uitwerken van dit impulsproject van de Provincie West-Vlaanderen.

Samen voor Talent versterkt de verbinding tussen mensen zodat ze samen kunnen groeien naar een aangename buurt. Het kernidee is dat mensen hun talenten inzetten voor anderen en zelf ook beroep kunnen doen op de talenten van anderen. Het is de bedoeling acties van onderuit te laten groeien, al dan niet gebruikmakend van een gemeenschapsmunt.

Op drie verschillende plaatsen (de Brugse binnenstad, Zedelgem en Assebroek/Sint-Kruis) werden een aantal pop-up evenementen uitgewerkt, doe-plekken gerealiseerd en een project rond autodelen in het leven geroepen. In Zedelgem gebruikt men Klavertjes als beloningsinstrument en in Brugge (8310 ) wordt samengewerkt met Lets.

Samen voor talent wil een boost geven aan andere buurtinitiatieven.
Deze pagina wil een forum zijn voor goede praktijkvoorbeelden van andere buurtinitiatieven. Iedereen kan meedenken, documenten ter beschikking stellen. Voorstellen en ideeën zijn steeds welkom.

Goede praktijkvoorbeelden vind je hier!

  • Inspiratiemap Samen voor Talent (vanaf 18/5/17 beschikbaar).
  • film autodelen: hier zie je hoe het project effectief werkt!
  • Iedereen mobiel is een goed voorbeeld van een bevraging in Zedelgem: een manier om samen na te denken over wat nodig is om ons in de toekomst duurzamer te kunnen verplaatsen.
  • ...