Ondersteuning jeugdwerk in Zuid Oost-Vlaanderen

De Stroom, vzw Oranje en Groep Ubuntu x 8K bouwen met een nieuw project aan een levendig, duurzaam en aantrekkelijk jeugdwerklandschap voor kinderen en jongeren in Zuid Oost-Vlaanderen.

Wat doet het project?
Het aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking heeft in de regio Zuid Oost-Vlaanderen een stimulans nodig om te groeien. Met dit project hopen we als sterke partner en/of vertegenwoordiger voor de kinderen,  jongeren en hun netwerk naar voor te komen. We willen onze kennis tot bij het bestaand, lokaal jeugdwerk brengen. Daarnaast zoeken we verbindingen tussen organisaties en mensen om zo tot ontmoetingen te komen.

Het project focust op kinderen en jongeren met een beperking en/of vermoeden van een beperking. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in type beperking of ondersteuningsnood. We streven ernaar dat alle kinderen kunnen aansluiten op een toegankelijk vrijetijdsaanbod in hun onmiddellijke omgeving.

Hoe verloopt het project?
Eerst brengen we het huidig jeugdwerklandschap binnen de regio in kaart. We onderzoeken de noden, kansen en mogelijke drempelsvan kinderen en jongeren met een beperking (en hun netwerk).  Daarnaast worden ook het lokaal bestuur en jeugddiensten bevraagd naar hun intenties rond een (al dan niet inclusief) aanbod en wordt contact gelegd met bestaande jeugdwerkinitiatieven. Via onderzoek, ondersteuning en/of ontwikkeling van aanbod willen we ontmoeting creëren tussen het lokaal bestuur, bestaande jeugdwerkinitiatieven en kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk.

Het ontwakende aanbod in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen verdient de nodige opvolging om duurzaam te worden en te blijven. De partners kunnen proberen vanuit hun expertise deze opvolging te voorzien.

Wil je graag meewerken aan dit project? 
We zijn op zoek naar kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk in regio Zuid Oost-Vlaanderen die hun verhaal, ervaringen en vragen willen delen. 

Voor meer informatie over het project, kan je zeker en vast contact met Vrijetijdspunt opnemen!