Wij zouden graag onze jeugdbeweging open stellen voor kinderen met een beperking. Hoe beginnen we daaraan?

Fantastisch idee! Heel wat jeugdbewegingen hebben die stap reeds gezet. Spelen aanpassen voor kinderen met een beperking, daar heb je immers geen diploma voor nodig.

Om de kloof tussen jeugdwerk en kwetsbare doelgroepen te verkleinen stelt Oranje graag zijn expertise en kennis ter beschikking. We bieden gratis ondersteuningsmogelijkheden, tips en trics, activiteiten, spelen, vormingen en nog zoveel meer.

Oranje werkt hierin samen met andere partners uit het jeugdwerk. Jeugdwerk voor Allen, kortweg JWVA, is een unieke netwerkorganisatie die wordt betoelaagd door de provincie Oost-Vlaanderen en gecoördineerd door vzw Oranje jeugdwerk. Op de website https://www.jeugdwerkvoorallen.be/ vind je alvast heel wat informatie. Bel ons gerust op om eens van gedachten te wisselen via 09 327 05 75.

Wij zouden graag onze jeugdbeweging open stellen voor kinderen met een beperking. Hoe beginnen we daaraan?