Welke soort giften zijn wel/niet fiscaal aftrekbaar?

Oplossing: 

Enkel voor ‘particuliere giften’ kunnen we een fiscaal attest uitschrijven. Dit wil zeggen dat je uit eigen naam een storting doet. De gift is dus niet het resultaat van een geldinzameling, een actie… Bijvoorbeeld je verkocht pannenkoeken ten voordele van Oranje, organiseerde een kwis of een fuif… De opbrengst komt uit de gift van vele mensen samen. Daarom kunnen we geen attest uitschrijven aan één persoon.

Ook materiële giften (bv. gezelschapsspellen, pc, kantoormateriaal…) komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering.