Wat is Oranje?

Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. ​Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. 

Oranje is werkzaam in Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland. Onze woon- en dagbestedingsdiensten bevinden zich in Brugge, Zedelgem, Sijsele en Blankenberge. O'zon biedt mobiele en ambulante ondersteuning in Noord West-Vlaanderen. Vrijetijdspunt organiseert vrijetijdsactiviteiten in de Brugse regio en Meetjesland. Hotel O'mer maakt vakantie voor iedereen mogelijk aan de Belgische Kust.

Onbeperkt samenleven

Oranje maakt deel uit van de samenleving en ziet dat die bruist van talent. Samen willen we al deze talenten kansen geven en met elkaar verbinden. Oranje legt verbindingen tussen de samenleving en personen met een (vermoeden van) beperking door in te zetten op samenwerking, sensibilisering, vorming en intensieve ondersteuningstrajecten. Deze verbindingen zorgen ervoor dat iedereen op z'n eigen manier kan participeren en iets kan betekenen in de samenleving. Oranje gelooft in dit onbeperkt samenleven

Investeren in de samenleving

Oranje investeert in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt én investeert in gespecialiseerde zorg waar nodig. 
In de praktijk zet Oranje in op sociaal ondernemersschap. Dit is onder andere het sterker maken van buurtnetwerken, samenwerkingen realiseren binnen en buiten de non-profit en inzetten op alternatieve financieringsvormen.
Daarnaast engageert Oranje zich voor het optimaliseren van ons bestaande dienstverleningsaanbod en het investeren in nieuwe projecten.

  • Onbeperkt samenleven

    Oranje maakt deel uit van de samenleving en ziet dat die bruist van talent. Samen willen we al deze talenten kansen geven en met elkaar verbinden. Oranje legt verbindingen tussen de samenleving en personen met een (vermoeden van) beperking door in te zetten op samenwerking, sensibilisering, vorming en intensieve ondersteuningstrajecten. Deze verbindingen zorgen ervoor dat iedereen op z'n eigen manier kan participeren en iets kan betekenen in de samenleving. Oranje gelooft in dit onbeperkt samenleven

  • Investeren in de samenleving

    Oranje investeert in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt én investeert in gespecialiseerde zorg waar nodig. 
    In de praktijk zet Oranje in op sociaal ondernemersschap. Dit is onder andere het sterker maken van buurtnetwerken, samenwerkingen realiseren binnen en buiten de non-profit en inzetten op alternatieve financieringsvormen.
    Daarnaast engageert Oranje zich voor het optimaliseren van ons bestaande dienstverleningsaanbod en het investeren in nieuwe projecten.

De talenten van Oranje

Om 'onbeperkt samenleven' waar te maken, verpersoonlijkt elke medewerker van Oranje een aantal talentenKlantgerichtheid zal er voor zorgen dat we jouw vraag steeds beantwoorden, dit altijd in samenwerking met alle betrokkenen. Met zin voor initiatief  kan elke medewerker z'n eigen accent toevoegen aan Oranje. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen blijft groeien in z’n job, moedigt Oranje zelfontwikkeling aan. Integriteit is vanzelfsprekend voor alle medewerkers in Oranje, het betekent eerlijk en betrouwbaar zijn.

Vragen of opmerkingen?

Telefoonnummer: 050 341 341