PersoonsVolgend Budget

Hieronder vind je een reeks veelgestelde vragen rond PVB. 
Indien deze nog niet beantwoorden aan jouw vraag,
aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Een 'Persoonsvolgend Budget' (PVB) dient om ondersteuning mee te betalen.  Die ondersteuning is mogelijk in de vorm van 'dagopvang', 'nachtopvang', 'begeleiding' en 'permanentie'.

Een 'inkomen' dient om allerhande kosten mee te betalen, zoals huur, eten en drinken, dokter, ...

Voorbeeld:
Piet gaat 2 dagen per week naar het dagcentrum van Oranje.
De begeleiders van het dagcentrum geven Piet ondersteuning in de vorm van 'dagopvang'.  Piet betaalt deze ondersteuning met zijn Persoonsvolgend Budget.
Als Piet in het dagcentrum een warme maaltijd gebruikt, dan betaalt hij dat vanuit zijn 'inkomen'.

Als je vragen hebt over je 'Persoonsvolgend Budget' of over je 'inkomen', dan kun je bij je bewindvoerder terecht.  je mag je bewindvoerder op elk moment vragen stellen (vb. via telefoon, mail, ...) en je hebt zelfs het recht om minstens 1 keer per jaar je bewindvoerder ook te ontmoeten.

Als de bewindvoerder niet zo goed op de hoogte is van het 'Persoonsvolgend Budget', dan kan hij of zij de hulp inroepen van een 'Bijstandsorganisatie'.

Zowel bij 'voucher' als bij 'cash' maak je een contract op waarin je afspreekt hoeveel ondersteuning je wenst, wie die ondersteuning zal bieden en wat dit zal kosten.

Bij 'voucher' zal de betaling van de ondersteuning automatisch via het VAPH verlopen.  Je hoeft er zelf niks meer in te doen.
Bij 'cash' krij je maandelijks een factuur en moet je zelf de betaling van die factuur via het VAPH regelen.

Je kan kiezen om voucher en cash te combineren.

Een bijstandsorganisatie kan jou helpen bij het beheer van jouw budget. Zij kunnen ook helpen uitleggen wanneer je best voor cash of voucher kiest.

Als je een 'Persoonsvolgend Budget' hebt, dan dient dit budget vooral om ondersteuning mee te betalen.  Het is echter toegestaan om een klein deeltje van dit 'Persoonsvolgend Budget' te gebruiken voor andere zaken.  Dit deeltje noemt het 'vrij besteedbaar deel' (omdat je het mag gebruiken voor wat jij wil).

Als jouw 'Persoonsvolgend Budget' lager is dan 34,81 punten per jaar, dan mag je jaarlijks maximum 1800 euro uit je budget halen als 'vrij besteedbaar deel'.
Als jouw 'Persoonsvolgend Budget' hoger is dan 34,81 punten, dan mag je jaarlijks maximum 3600 euro uit je budget halen als 'vrijbesteedbaar deel'.

Het 'vrij besteedbaar deel' opvragen kan via dit formulier : Formulier

 

Bron: 'Onafhankelijk leven vzw'

Als je ondersteuning inkoopt, dan wordt in een contract vastgelegd welke ondersteuning je koopt en wat die ondersteuning precies kost.  Zelf krijg je ook een kopie van dit contract (IDO of Individuele DienstverleningsOvereenkomst) waar je die prijzen kan terugvinden.  Vraag zeker voldoende uitleg vooraleer je een contract ondertekent !!!

Het 'Persoonsvolgend Budget' dient in de eerste plaats om ondersteuning mee te betalen.  Bij de meeste mensen wordt het volledige budget gebruikt om ondersteuning te kopen.  Details hierover kun je terugvinden in je contract (IDO, of nog Individuele DienstverleningsOvereenkomst).  Schrik niet, ondersteuning is duur !!!

'Hulpmiddelen' (vb. nieuwe rolwagen, tillift, ...) worden niet betaald met het 'Persoonsvolgend Budget'.  

Terugbetaling voor 'hulpmiddelen' wordt apart geregeld.  Als je langsgaat bij jouw mutualiteit kunnen ze dit samen met jou bekijken.

Als je ondersteuning inkoopt, dan wordt in een contract vastgelegd welke ondersteuning dit zal zijn en hoeveel deze zal kosten.  Zelf heb je ook een kopie van dit contract of IDO.

Verder staat in het contract beschreven hoe de betaling zal gebeuren (voucher of cash), wat je kan doen als je een klacht hebt, hoe je het contract kan stopzetten.

Met je 'Persoonsvolgend Budget' kun je zorg en ondersteuning inkopen.  Dit kan bij een organisatie (vb. Oranje), bij een professionele dienst (vb. Familiehulp), maar ook bij een persoon (vb. een eigen assistent).
Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning:

  • Dagondersteuning (begeleiding overdag)
  • Woonondersteuning (begeleiding 's nachts)
  • Individuele Begeleiding (1 op 1 begeleiding)
  • Permanentie (mogelijkheid om in nood iemand te kunnen oproepen)

Je kiest zelf welke ondersteuning je wil combineren en bij wie je die ondersteuning inkoopt.

Bron 'vaph'

Met RTH kun je minder ondersteuning inkopen dan met een PVB, maar voor RTH zijn er minder (lange) wachtlijsten.

Met PVB kun je meer ondersteuning inkopen, maar om een PVB te krijgen moet je een lange procedure doorlopen en vaak ook nog lange tijd wachten vooraleer je het budget echt krijgt.

 

Bron: 'KVG groep'

Er waren heel wat redenen om van start te gaan met het 'Persoonsvolgend Budget'.

De belangrijkste redenen zijn:

  • Je kan zelf kiezen welke ondersteuning je koopt en welke niet
  • Je kan zelf kiezen waar je die ondersteuning koopt
  • Je kan op elk moment je ondersteuning aanpassen (wel op de voorwaarden in het contract letten !)
  • Jouw 'Persoonsvolgend Budget' is op maat van wat jij nodig hebt, niet meer, maar ook niet minder.
  • ...