Inclusiemakelaar

Oranje bouwt aan een open en ontvankelijke samenleving. Dat doen we ook door andere organisaties en verenigingen te versterken in het werken aan inclusie. 

We stellen onze (handicapspecifieke) expertise ter beschikking voor organisaties en verenigingen, zodat zij zich nog beter kunnen afstemmen op de noden van mensen met een (vermoeden van) beperking.

 

Als inclusiemakelaar willen wij er mee voor zorgen dat meer mensen met een beperking gebruik kunnen maken van een aanbod op hun maat. Om zo hun groeikansen in de samenleving te vergroten.

 

Voor wie?

Organisaties en verenigingen die laagdrempelig en nabij werken, maar niet gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

We kunnen je organisatie ondersteunen wanneer je:

 • nog geen personen met een beperking bereikt maar hier wel naartoe willen werken

 • meer mensen met een beperking wil bereiken

 • geen zicht hebt of je mensen met een beperking bereikt en dit via de ondersteuning wil nagaan en je hierop afstemmen

 

Hoe gaat het in zijn werk?

We werken een aanbod uit op maat van jouw vraag als organisatie of vereniging. 

We bieden vorming, intervisie en coachingstrajecten aan. Je kan deze drie onderdelen samen inschakelen, maar ook afzonderlijk.

We stippelen samen een traject uit. Ook de contactmomenten zijn op maat. Wij kunnen langskomen in jouw organisatie, je kan tot bij ons komen, het kan online doorgaan, …

We doorlopen het traject op een flexibele manier, en passen gaandeweg aan waar mogelijk. 

Thema’s

Verschillende thema’s kunnen aan bod komen:

 • grensoverschrijdend gedrag

 • seksualiteit en relaties

 • kwaliteit van leven

 • middelengebruik

 • begeleidershouding

 • naar een inclusieve organisatie

 • vrije tijd voor mensen met een beperking

   

We richten ons op diverse domeinen, waaronder:

 • kinderopvang

 • opvoeding

 • jeugdwerk

 • toerisme

 • tijdsbesteding

 • welzijn

 

Hoeveel kost het?

De kostprijs is afhankelijk van de vraag en wordt bepaald na een gesprek. 
Oranje ontvangt subsidies voor een RTH-pilootproject (rechtstreeks toegankelijke hulp). Een deel van onze ondersteuning kan dus hieronder vallen, zonder tussenkomst. Als inclusiemakelaar kijken we echter ruimer dan wat onder het project voorzien is. Neem gerust contact op om de kostprijs te bespreken voor jouw vraag

Vragen?

Heb je interesse, of wil je meer info?