4 nov 2020

Update corona - november 2020

  • Nieuwsberichten
Hoe passen we de verstrengde coronamaatregelen toe in Oranje?

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen, zetten we voor jou alles nog even op een rij.  

Woondiensten

  • We blijven voor elke cliënt binnen de woondiensten maximaal zoeken naar een gegarandeerde bezoekregeling. Elke bewoner heeft één vast knuffelcontact. 
  • Ook een tweede contact is mogelijk, mits het toepassen van de strikte veiligheidsmaatregelen. Dit contact kan om de 14 dagen wisselen
  • Standaard gaan bewoners gaan niet meer op weekend. Uitzonderlijk kan hier van afgeweken worden, mits goede afspraken.
  • De bewoner ziet z'n bezoek zoveel mogelijk buitenshuis of in een afzonderlijke ruimte. 

Dagbesteding blijft gecontinueerd met z'n bubbelwerking (vaste groepen, gescheiden van elkaar en zoveel als mogelijk op verschillende locaties), zolang het aantal besmettingen (bij cliënten en/of medewerkers) niet zorgt dat dit praktisch onhaalbaar blijkt. 

Hotel O'mer blijft open en serveert de maaltijden op de kamer. 

Alle mobiele en ambulante ondersteuning van O'zon gaat zo veel als mogelijk op afstand door. In functie van het ondersteuningstraject van de cliënt kan eventueel de overweging gemaakt worden, mét de strikte veiligheidsmaatregelen, om de ondersteuning fysiek te laten doorgaan. 

Alle updates van Vrijetijdspunt vind je op hun website. Neem zeker een kijkje: