20 mei 2020

Update corona-maatregelen in Oranje

  • Nieuwsberichten
De komende weken staan we voor een volgende uitdaging: een veilige versoepeling van maatregelen.

Geleidelijk aan kunnen we ontwaken uit de absolute lockdown van de afgelopen weken. We werden zwaar op de proef gesteld, maar zijn ook opgelucht dat we voorlopig gespaard blijven van een uitbraak van Covid-19. We willen met deze communicatie even de tijd nemen om alle mensen te bedanken die heel wat inspanningen geleverd hebben de afgelopen weken (bewoners, ouders, netwerken, vrijwilligers, medewerkers). En daarnaast iedereen een hart onder de riem steken voor de zware periode die we tot nu gehad hebben. 

De afgelopen week en ook de komende weken staan we voor een volgende uitdaging: een veilige versoepeling van maatregelen. De snelheid van deze versoepeling zal in eerste instantie bepaald worden door de overheid en in tweede instantie door het VAPH. Met deze richtlijnen gaan wij intern aan de slag binnen onze mogelijkheden. Doorheen de volledige afbouw van de maatregelen willen we steeds twee aspecten in rekening brengen:

  • We willen ten alle tijde op een veilige manier onze dienstverlening kunnen aanbieden, rekening houdend met de hygiënische en overheidsgeldende maatregelen van elk moment in functie van Covid-19.
  • We willen met de grootste zorg aandacht hebben voor het welbevinden van onze cliënten én hun netwerk. 

Volgende nieuwe stappen werden afgelopen weken gezet:

  • In de week van 11 mei werd in elke woondienst een bezoekregeling opgestart. 
  • In de week van 18 mei werd de eerste noodopvang binnen dagbesteding opgestart. Dagbesteding zal de de komende weken gradueel verder opgestart worden. Gebruikers worden hiervan persoonlijk ingelicht.
  • Vanaf 18 mei startte O’zon, mobiel ambulante dienst, met meer face-to-face ondersteuning, voor de personen waar ondersteuning op afstand onvoldoende blijkt. In eerste instantie gebeurt deze ondersteuning ambulant (op locatie van Oranje), pas in laatste instantie wordt gekozen om aan huis te gaan bij de cliënt. 

Vanaf 25 mei wordt het vanuit het VAPH in bepaalde omstandigheden terug toegelaten om een overstap te maken van de woondienst naar de thuisomgeving en omgekeerd. Om deze versoepeling op een veilige en goed georganiseerde manier te laten verlopen, vragen we nog even tijd om de nodige voorbereidingen hiervoor te doen. Netwerken worden hiervan op de hoogte gehouden. 

Deze week werden alle bewoners en medewerkers getest op Covid-19. We hopen op een gunstig resultaat!