31 jul 2020

Tweede Covid19-golf. Sneller dan verwacht.

 • Nieuwsberichten
Net als de eerste golf stellen we alles in het werk om een besmetting in onze organisatie tegen te houden.

Beste,

Sneller dan verwacht is een tweede Covid-19 opflakkering een feit. Net als de eerste golf stellen we alles in het werk om een besmetting in onze organisatie tegen te houden. De veiligheid van onze cliënten en medewerkers primeert. Onze diensten gaan in een verhoogde alertheid naar preventieve maatregelen zodat we onze dienstverlening zoveel als mogelijk én zo lang als mogelijk kunnen continueren. 

Ook onze bezoekers en deelnemers roepen we warm op om zéér zorgvuldig om te gaan met de vooropgestelde maatregelen (handhygiëne, mondmasker, afstand houden) en alert te zijn naar symptomen bij uzelf of uw familielid.

Heeft u een van de volgende symptomen? Droge hoest, keelpijn, koorts, algemene vermoeidheid, reuk- en smaakverlies, ademhalingsproblemen, diarree,...Gelieve dan NIET naar onze diensten te komen (niet als deelnemer, niet als bezoeker), maar eerst een arts te raadplegen en u te laten testen. 
Kwam u of uw familielid in contact met een besmet persoon, dan vragen we met aandrang om thuis te blijven en onze diensten hiervan te verwittigen.

Specifiek in onze diensten zal u het volgende merken:

DAGBESTEDING

 • In onze dagbesteding wordt grote aandacht besteed aan handhygiëne en afstand houden en iedereen draagt (met uitzondering van de maaltijden) steeds een mondmasker.
 • Indien we geconfronteerd worden met een interne uitbraak of lokale verhoogde besmettingsgraad zal onze dienstverlening hierop anticiperen. Dit kan betekenen dat de invulling van de dagbesteding er anders zal uitzien of dat onze dagbesteding zelfs tijdelijk opgeschort wordt (bvb. bij bevestigde besmetting van een deelnemer of medewerker). Onze doelstelling blijft wel zo lang als mogelijk de dienstverlening te continueren!

WOONDIENSTEN

 • In onze woondiensten zullen naast de preventieve hygiënemaatregelen de bezoekregelingen in de dienst opnieuw strikter verlopen:
  • Mondmasker verplicht
  • Handen ontsmetten
  • Afstand houden
  • Zoveel als mogelijk in buitenlucht. 
 • Bezoek van minstens 1 persoon zal gegarandeerd blijven in alle diensten, tenzij er een uitbraak komt in een dienst.
 • De bewoners kunnen in de huidige fase nog steeds de woning verlaten mits respecteren van de maatregelen.
   

O'ZON
Ondersteuning gebeurt terug meer van op afstand (aan de hand van video chat, telefoon en chat) voor die personen waar de ondersteuningsnood het toelaat. Indien deze ondersteuningswijze ontoereikend is, wordt creatief invulling gegeven aan veilige fysieke contacten.

VRIJETIJDSPUNT

 • Café Alloo Alloo zal op andere wijze georganiseerd worden (minder aanwezigen toegelaten, in kleinere bubbel).
 • De reizen voor de maand augustus zijn omwille van de nieuwe veiligheidsmaatregelen geannuleerd
 • Op de website van Vrijetijdspunt vind je steeds de meest recente updates: www.vrijetijdspunt.com

HOTEL O'MER

 • Hotel O’mer blijft geopend met verhoogde veiligheidsmaatregelen. 
 • Alle veiligheidsmaatregelen op een rij kan je nalezen op de website van Hotel O'mer: www.o-mer.be. 

 

Deze huidige maatregelen kunnen elk moment wijzigen wanneer de lokale of nationale toestand wijzigt. We hopen deze tweede opflakkering op een veilige en gezonde manier door te komen en wensen u alvast hetzelfde toe!

 

Warme groet,

Bert Putman