7 okt 2019

Solidariteit maakt veel mogelijk

  • Nieuwsberichten
Bert Putman, algemeen directeur van Oranje, vertelt hoe we anders moeten gaan wonen, met aandacht voor levenslang wonen in de mate van het mogelijke.

In het Magazine St*rk vertelt Bert Putman, algemeen directeur van Oranje, hoe we anders moeten gaan wonen, met aandacht voor levenslang wonen in de mate van het mogelijke. Hij legt uit hoe we alternatieve woonvormen met solidariteit, diversiteit en co-creatie kunnen realiseren. 

Vroeger was er veelal een koppeling van wonen en ondersteuning: de woonfunctie werd ontwikkeld vanuit de welzijnssector. Vandaag de dag ontwikkelt zich een rijk en gevarieerd palet aan woonmogelijkheden, tussen de uitersten van een voorziening en helemaal zelfstandig wonen. 

 

Het positieve van samenwonen. 

Mensen verlaten de grote voorzieningen, maar we mogen het positieve van samenwonen niet zomaar loslaten. 

Bijvoorbeeld: cohousing. Op één site kan je een woonomgeving creëren, ingeplant in een sterke buurt met ruimte voor ontmoeting, met een divers aanbod zorg en ondersteuning: voor personen met een handicap, ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid…. Diversiteit kan een oplossing zijn, die zowel het wonen als de zorg haalbaar en betaalbaar maakt. 

 

Hoe kunnen we die alternatieve woonvormen realiseren? 

Met Oranje zijn we steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden (bv. Kwaito, Toontjeshuis...) om het individu, als autonoom wezen, te versterken. Bert Putman geeft mee wat minstens nodig is om die samenwerking tussen verschillende partners te kunnen realiseren. 

  • Het solidariteitsprincipe. De beschikbare middelen sàmen, meer efficiënt, inzetten. 
  • Meer regelruimte vanuit de overheid om...
    • middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. 
    • structureel te kunnen voorzien in experimentele ruimte en ontwikkelingsmarge.
    • in het sociaal wonen alternatieven te verkennen.

Bert Putman besluit:  "Samenwerken is zeker niet altijd gemakkelijk, maar het geeft de beste garanties op duurzaamheid op alle vlakken."

 

Benieuwd naar meer voorbeelden en het uitgebreide interview? Dan kan je het artikel 'Solidariteit maakt veel mogelijk' uit St*rk (september 2019) hier inlezen.