27 apr 2018

Oranje partner van Toontjeshuis

 • Nieuwsberichten
Samen op zoek naar een duurzaam model

Bouwen aan een eigen stek met zorg voor elkaar

Ouders ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken om te bouwen aan de toekomst van hun zoon of dochter  met een beperking? Het gebeurt. Hen helpen een woonomgeving te creëren waar hun kinderen - mits relatief beperkte omkadering- zelfstandig kunnen wonen en de regie van hun eigen leven in handen nemen? Het kan.

Toontjeshuis bouwt samen met ouders, een bouwpartner en een zorgpartner aan een eigen stek voor mensen met een beperking. Oranje is één van de geprefereerde zorgpartners van Toontjeshuis. Wat betekent dat dan? Dat lees je in dit artikel!  

De Toontjeshuis staan voor een specifieke visie en een concreet model waar wij als Oranje volledig achter staan. Enkele grote lijnen:

 • mensen met een beperking geven zelf vorm aan hun leven, ze kiezen met wie en waar ze willen wonen.

 • de kracht van hun netwerk wordt benut

 • de middelen van de overheid worden efficiënt ingezet

 • duurzaam wonen creëren: aangepast en kwaliteitsvol

 • permanente ondersteuning door een ‘host’ die zorgt voor de dagelijkse exploitatie, de verankering in de buurt, de afstemming met de partners,...

Oranje helpt dit nieuw initiatief mee ontwikkelen ook al hebben wij als organisatie niet alles zelf in handen.

Hoe zit het systeem in elkaar?

Elk Toontjeshuis wordt gedragen door 3 partners:

 • een ouder/netwerk groep, die voor hun kinderen/familieleden een nieuwe thuis willen creëren. Zij denken samen na over het concept van dit huis, de visie, hoe opstarten… Ze engageren zich ook naar de toekomst toe. Het is een blijvend engagement.

 • een bouwpartner. Dit is de firma Durabrik. Zij bouwen energiezuinige en zelfvoorzienende woningen met alle noodzakelijke technologische voorzieningen (bijvoorbeeld plafondlift). Hun modulair aanbod maakt deze nieuwbouw haalbaar en betaalbaar. Ook als in de loop der jaren de noden van de bewoners wijzigen.

 • een zorgpartner, bijvoorbeeld Oranje voor Noord-West-Vlaanderen. Onze expertise wordt ingezet voor het voortraject, het zoeken van mensen/ouders, het zorgtraject en het ondersteunen van de oudergroep. Steeds werkend vanuit de visie van de Toontjeshuizen. Uiteraard zullen bewoners zorg kunnen inkopen bij Oranje (dagondersteuning, vrije tijd,...)

Toontjeshuis is de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en verschillende structurele partners. Ze bieden samen een stevige onderbouw en een integrale aanpak.

 • het Social Impakt Fonds CBVA (SIF): Dit levert ouders/netwerk via een betaalbare huurformule woonzekerheid voor hun kind/familielid met een beperking.

 • Toontjeshuis houdt de visie vast en zamelt kapitaal in.

 • De zorgpartners zijn tevens aandeelhouders.

Oranje zet zijn schouders mee onder ‘Toontjeshuis’.

We geloven erin dat we op die manier kunnen komen tot een duurzaam en betaalbaar model. Een oplossing voor de vele woonvragen van mensen met een beperking die op zoek zijn naar een eigen woon- en leefomgeving waarin hun geluk en kwaliteit van hun leven centraal staan.

Het is nu al duidelijk dat Oranje de geprefereerde partner is van Toontjeshuis voor de regio Noord-West-Vlaanderen.