1 okt 2018

De Gebruikersraad

  • Nieuwsberichten
Familiefeest Binnenstad - 9 september 2018

Heel wat maatschappelijke bewegingen en evoluties zorgen er voor dat binnen Oranje vzw voortdurend zaken in beweging zijn.  Dit is ook nodig om nu en in de toekomst een kwalitatieve en betaalbare dienstverlening te kunnen garanderen. 

Maar veranderingen kunnen vragen oproepen, of onduidelijkheden, ...  
We zijn dan ook blij dat de Gebruikersraad, samen met de medewerkers van Oranje, de handen in elkaar slaat om gebruikers en hun netwerken zo goed als mogelijk hierin te horen en te ondersteunen.

De gebruikersraad is een groep vertegenwoordigers van gebruikers die intensief betrokken zijn in de bespreking van de meest actuele thema's binnen Oranje. Ze kunnen dus bijkomende uitleg geven waar nodig, maar ze kunnen ook opmerkingen van gebruikers meenemen in toekomstige overleg.  Het is dus voor hen belangrijk om zoveel mogelijk met gebruikers in gesprek te kunnen gaan.

Zo schrijft ook Eric Raes, secretaris van de Gebruikersraad, kort na het familiefeest in de Binnenstad:

"Zondag 9 september, een mooie nazomerdag en ik keek er naar uit ... het familiefeest in de Binnenstad.
Bij een lekker aperitiefje gaf Tine Hatse, coördinator van de woondienst, een eerste verwelkomingswoordje.
Daarna kreeg ik de gelegenheid om uitleg te geven over de werking en het belang van de Gebruikersraad.
Familiefeest ... een gezellig samenzijn en wat bijpraten met de aanwezigen en dit bij een lekker etentje."

Ongetwijfeld heeft Eric hier, in gesprek met de vele aanwezigen, heel wat informatie opgedaan om binnen de Gebruikersraad verder mee aan de slag te gaan.

De leden van de Gebruikersraad proberen op alle grote Oranje-evenementen aanwezig te zijn, omdat dat bij uitstek de plaats is om met gebruikers en hun netwerk in contact te komen.
Aarzel niet om hen aan te spreken!

Voor meer informatie, klik zeker even door naar de pagina van de Gebruikersraad