3 dec 2018

Aanpassing woon- en leefkosten vanaf 1 januari 2019

  • Nieuwsberichten
Nieuwe prijzen

Vanaf 1 januari 2019 voert Oranje een grondige wijziging door in kosten die via de maandelijkse factuur worden aangerekend, de zogenaamde ‘woon- en leefkosten’.  Deze wijziging is een rechtstreeks gevolg van de overgang naar de Persoonsvolgende Financiering.

Meer dan 3 jaar heeft de administratieve ploeg met uiterste zorg en nauwgezetheid aan deze nieuwe prijszetting gewerkt.  Heel wat scenario’s werden afgetoetst en vergeleken, om uiteindelijk tot een resultaat te komen dat voor elke gebruiker in Oranje het meest rechtvaardig is, dat logisch in elkaar zit, dat duurzaam is, ...

Natuurlijk werd ook rekening gehouden met de financiële impact op de individuele gebruikers.  Voor sommigen gaat de factuur iets naar beneden, voor anderen iets naar boven. Aan de hand van een ‘simulatie’ maakte Oranje een inschatting per gebruiker en werd er met bepaalde gebruikers persoonlijk contact opgenomen.  De kracht van het nieuwe systeem is namelijk dat gebruikers aan de hand van eigen keuzes hun factuur mee kunnen aansturen.

We danken nadrukkelijk de Gebruikersraad van Oranje om het nieuwe systeem samen met ons grondig te analyseren, adviezen te verstrekken en de verdere opvolging te garanderen.

Vanaf 1 januari 2019 krijgt elke gebruiker in Oranje dus een factuur op basis van deze nieuwe prijzen. Informatie hieromtrent werd reeds met de factuur van oktober verzonden.

Voor vragen omtrent de nieuwe prijzen, de nieuwe factuur, … neem ten allen tijde contact op!

 

Oranje

Telefonisch: 050 / 341.341

Email: clientenadministratie@oranje.be

 

Gebruikersraad Oranje

Invulformulier: http://www.oranje.be/gebruikersraad

 

TIP !!!

Op donderdag 24 januari 2019 organiseert de Gebruikersraad een nieuwjaarsreceptie in de Braambeier te Zedelgem (de officiële uitnodiging volgt nog).  Een uitgelezen kans voor aanwezige gebruikers om hun vragen te stellen en eventuele bezorgdheden aan ons mee te geven!