De bewindvoerder beslist over al mijn geld, ik weet daar zelf niks van af.

Als je vragen hebt over je 'Persoonsvolgend Budget' of over je 'inkomen', dan kun je bij je bewindvoerder terecht.  je mag je bewindvoerder op elk moment vragen stellen (vb. via telefoon, mail, ...) en je hebt zelfs het recht om minstens 1 keer per jaar je bewindvoerder ook te ontmoeten.

Als de bewindvoerder niet zo goed op de hoogte is van het 'Persoonsvolgend Budget', dan kan hij of zij de hulp inroepen van een 'Bijstandsorganisatie'.