De Bossuytlaan

De Bossuytlaan omvat 4 appartementen en een residentenwoonst met een tuin.  Het appartement op het gelijkvloers is toegankelijk voor iemand met een fysieke beperking.  De fysieke aanwezigheid van een resident in het gebouw, maakt het voor sommigen haalbaar om de stap te zetten naar alleen wonen. 

De bewoners hebben een eigen dag- en vrijetijdsinvulling en een eigen netwerk. De resident (een inwonend persoon/koppel/gezin) biedt de bewoners een gevoel van zekerheid, aanwezigheid en veiligheid. Hij/zij biedt hulp bij kleine praktische problemen, maar heeft geen begeleidingsopdracht.

Voor hun persoonlijke mobiele woonondersteuning kunnen bewoners terecht bij begeleiders van O’zon. Ook hun netwerk en de resident kunnen beroep doen op O’zon voor ruggesteun en samenwerking. Van de bewoners wordt verwacht dat ze de bewonersvergaderingen bijwonen.

De Bossuytlaan bevindt zich in de buurt van winkels en diensten en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.   De bewoners geven zelf vorm aan hun contacten met de buurt en kunnen hierin ondersteund worden als ze dit wensen.