22 jun 2017

Verdere perspectieven in de uitvoering van de persoonsvolgende financiering.

  • Opinie en thema's
Persoonsvolgende budgetten worden vanaf volgend jaar herberekend.

Deze week was te lezen op de website van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat men alle persoonsvolgende budgetten vanaf volgend jaar zal herberekenen. In de huidige berekeningen zitten er namelijk grote ongelijkheden al naargelang de voorziening van waaruit men ondersteuning kreeg.

Vanuit Oranje vonden we het niet kunnen dat mensen met eenzelfde ondersteuningsnood en eenzelfde zorgzwaarte toch een verschillend budget kregen toegekend.  We dienden zelfs, samen met een aantal andere organisaties, een klacht in bij de Raad Van State om dit aan te klagen.  We zijn dan ook blij dat er nu stappen gezet worden om dit recht te zetten.

Concreet betekent dit: 
In 2018 worden eerst de grootste ongelijkheden weggewerkt. Tussen 2019 en 2022 worden zelfs alle budgetten opnieuw berekend. 
In Belga News Agency stond daarbij te lezen:
"(...) Sommige mensen zullen een hoger budget krijgen, anderen ook een lager", zegt James van Casteren, topman van het VAPH, in Belga.be. Het uitgangspunt is 'gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen'. De voorzieningen hebben zich wel geëngageerd om de zorgcontinuïteit te garanderen, ook al daalt het budget."
 

Heb je vragen bij het lezen van dit artikel? Aarzel niet om contact op te nemen met ons!