16 okt 2017

Seminarie ‘Zorg als gemeengoed: kop of munt – piramide of netwerk?’

  • Nieuwsberichten
Van professionele en gesubsidieerde zorg naar een zorgzame samen-leving

Op 14 november stellen Curando en Oranje, in samenwerking met Trefpunt Zorg en Muntuit, de resultaten van het project 'Samen voor Talent' voor.

Dit project liep de voorbije 3 jaar in Brugge en Zedelgem en bracht burgers, cliënten en beroepskrachten samen rond de mogelijke rol van een gemeenschapsmunt in de zorg. Het project onderzocht, met steun van Provincie West-Vlaanderen, hoe een gemeenschapsmunt mee een antwoord kan bieden op de toenemende behoefte aan mantelzorg en burgerparticipatie.

De zorg evolueert van een aparte, gesubsidieerde sector naar een onderdeel dat verbonden is met de samenleving. Een voorbeeld is de deeleconomie want delen is verbinden. Het kernidee van Samen voor Talent is dat mensen hun talenten inzetten voor anderen en zelf ook beroep kunnen doen op de talenten van anderen. Acties groeiden van onderuit, al dan niet gebruikmakend van een gemeenschapsmunt. Verschillende initiatieven werden werden opgezet in de Brugste Binnenstad, Zedelgem en Sint-Kruis-Assebroek: een retouchecafé, een soepbar met geefpunt, pop-up Bilkske, acties als ‘iedereen Kerstman’, de introductie van de ‘klavertjes’ als lokale munt in Zedelgem en verschillende doeplekken.

Het project leverde een schat aan ervaring op over buurtwerk, het betrekken van burgers en het opzetten van burgerinitiatieven. Hierdoor zijn de bevindingen ook bruikbaar voor andere sectoren als sport, cultuur en de overheid, waar vrijwilligerswerk en de actieve bijdrage van burgers aan belang winnen. 

De opkomst van de deeleconomie biedt een vernieuwd denkkader. De verticale organisatie wordt in vraag gesteld en er is een expliciete uitnodiging om vanuit netwerken collectieve antwoorden te zoeken over thema’s zoals zorg, onderwijs, voedselzekerheid, of energie.

Op de studienamiddag zullen enkele eminente sprekers hun licht laten schijnen op verschillende aspecten van dit thema, gevolgd door een panelgesprek.

Nieuwsgierig naar het programma, naar de sprekers? Je vindt alle info op de website van ‘Trefpunt Zorg’

Inschrijven kan online tot donderdag 9 november via deze link. Het aantal plaatsen is wel beperkt!