18 dec 2017

O'zon

  • Nieuwsberichten
De mobiele diensten van Oranje en Oikonde Brugge vzw worden O’zon.

Vanaf 1 januari 2018 worden de mobiele diensten van vzw Oranje, samen met Oikonde Brugge, de mobiele dienst O’zon.

Oikonde ging meer dan 40 jaar samen met cliënten en hun netwerk op weg. Vertrekkende vanuit de vraag, werkten we samen en deelden we de zorg. Verbondenheid met anderen was daarbij een uitgangspunt. Oikonde zocht als organisatie steeds op een creatieve en innovatieve wijze naar oplossingen en antwoorden.

In tijden van zorgvernieuwing koos Oikonde er dan ook bewust voor om aan te sluiten bij een grotere organisatie die diezelfde waarden deelt. Binnen dit groter geheel kunnen we ook in de toekomst de sterktes van beide organisaties worden behouden:

  • Werken vanuit de noden van de cliënt, netwerk, steunfiguur...
  • Innovatief en verbindend werken in de samenleving.

Met O’zon bundelen we onze krachten, onder de koepel van vzw Oranje. Zo kunnen we de mobiel ambulante dienstverlening op maat van mensen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk samen sterker uitbouwen.

Praktisch
Contactgegevens O’zon vanaf 1 januari 2018:
Langestraat 72 - 8000 Brugge
050/33 43 17
info@o-zon.org
www.o-zon.org (website in opbouw)