13 okt 2017

Het recht op vrije tijd is een recht voor iedereen

  • Opinie en thema's
Vrijetijdsorganisatie Pasar breekt een lans voor inclusief vrijetijdsbeleid.

We moeten onze relatie met tijd herdenken, vindt Pasar. Tijd is kostbaar, want de manier waarop we de tijd beleven maakt ons tot mens-onder-de-mensen. In een menswaardig bestaan is open tijdsruimte van groot belang.

Met Pak*je Tijd zet deze vrijetijdsorganisatie het thema hoog op de maatschappelijke agenda. In een recent symposium zette directeur Michel Vandendriessche de uitdaging op scherp. Het recht op vrije tijd is een recht voor iedereen, zegt hij. Ook voor wie om wat voor reden dan ook amper aan vrijetijdsbeleving en vakantie toekomt.

Enkele mooie oneliners uit het artikel: 

  • Een vrije tijdsbeleving is van groot belang voor onze menselijke waardigheid en onderlinge relaties.

  • Samen vrije tijd beleven is je omringd voelen door de warmte van het gewone.

Klik hier door naar het volledige opiniestuk.

Vrijetijdspunt Oranje streeft ook naar vrije tijd voor iedereen want ontmoeting zorgt voor verbinding tussen mensen.