24 nov 2017

Boeiend om lezen: ‘Als een warm deken’

  • Opinie en thema's
Rouwverwerking bij mensen met beperkingen en hoe Oranje daar mee omgaat

In het recente nummer van ‘Weliswaar’ (het magazine voor welzijn en gezondheid van de Vlaamse Overheid) gaat het artikel  ‘Als een warm deken’ over rouwverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking. De moeite waard om het eens door te nemen!  

Je ontdekt heel wat tips. Van het niet verbloemen van de realiteit over het samenstellen van dozen vol herinneringen tot duidelijkheid over de gevoelens van de mensen met beperkingen. En dat alles geïllustreerd met praktijkervaringen.

In Oranje pakken we dit individueel aan, we gaan steeds op zoek naar de beste manier om een cliënt te ondersteunen.

  • een persoonlijk gesprek met de Oranje-begeleiding (of met externen, afhankelijk van de nood),

  • het actief werken met een herinneringsdoos of levensboek

  • het langsgaan bij het graf of een kaarsje branden, …

De dienst "onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning" binnen Oranje beschikt over heel wat informatie rond rouwen. En Oranje-teams krijgen intern vorming waardoor ze cliënten optimaal kunnen begeleiden:

  • "hoe gaan personen met een beperking om met verlies?"

  • "in welke mate begrijpen ze wat sterven is?"

  • "hoe geef ik slecht nieuws?"

  • "hoe kan ik hen verder ondersteunen?"

Rouwverwerking en andere verlieservaringen zoals niet meer kunnen gaan werken, een stopgezette relatie, het ouder worden met verlies van eigen mogelijkheden, … vergen immers bijzondere aandacht.