11 aug 2017

Bedankt Moritoen

  • Nieuwsberichten
Moritoen vzw schenkt bij haar ontbinding een mooie gift aan Oranje.

Omdat Oranje ook sterk inzet op vorming viel hun keuze onder andere op ons.

Moritoen was als vormingsinstelling meer dan 45 jaar toonaangevend  in onze regio. Ze hadden een ruim cursusaanbod voor volwassenen, gaande van kunst, cultuur, actualiteit tot gezondheid en levensstijl. In 2013 stopten ze noodgedwongen met hun activiteiten. Sinds 2005 moesten ze het doen zonder financiële steun van de Vlaamse overheid. Toen in 2013 bleek dat ook de provincie West-Vlaanderen zijn beleid wijzigde en de subsidies weg vielen, kon Moritoen niet anders dan stoppen. Ze eindigden in schoonheid, al was het met spijt in het hart.

Vandaag is vzw Moritoen in vereffening. Rik Moerman schonk als vereffenaar 5.250€  aan Oranje. Een gemeend dankjewel, jullie middelen zullen goed besteed worden!

 

Oranje heeft een divers vormingsaanbod:

  • cursussen en workshops koken, computer, beauty, crea, dans, djembé,… aan mensen met beperkingen

  • kadervorming aan animatoren op speelpleinen en in onze jeugdateliers, jeugdclubs...

  • Oranje deelt zijn expertise graag met externe organisaties en verenigingen die met mensen met (een vermoeden van) een beperking aan de slag (willen) gaan: scholen, sportclubs, jeugdhuizen, culturele centra…